Kurumsal Hedefimiz

Uzun ömürlü, sürekliliğin sağlanmış, her bir müzisyeninin verdiği emeğin maddi karşılığını da alabileceği, sigortalandırılacağı, profesyonel bir yapıya dönüşmesini sağlamak.

Sirene, kuruluşunun yedinci yılında, önemli bölümü kuruluştan bu yana devam eden çekirdek kadrosu ile süreklilik konusunda Türkiye’deki diğer korolardan bir adım öndedir. Bu, ortak amaçlar, fedakarlıklar ve hep birlikte gelişerek büyüme isteğini gerçekleştirme düsturu ile elde ettiğimiz bir başarıdır. Bu devamlılık, repertuvarın çeşitlenebilmesi konusunda da bize büyük avantaj kazandırmaktadır. Elde edeceğimiz destekler ve yapacağımız işbirlikleriyle, sürekliliğimizi daha da sağlamlaştırmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Değerlerimiz

  • Eğitimli seslerle ortaya çıkan kaliteli müzik
  • Çokseslilik
  • Toplumsal duyarlılık
  • Yaratıcılık
  • Üretim
  • Emek ve başarı